2310738885 Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη martha_lepidou@yahoo.com
hero image
 
 
 
 
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων
Μάρθα Λεπίδου - Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης - Ταυτότητες Κτιρίων - Πυρασφάλεια - Άδειες Λειτουργίας Καταστήματος - Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων που αναλαμβάνει η Μάρθα Λεπίδου αντιπροσωπεύουν τη σύνθεση της εμπειρίας της ως Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία της σε κάθε πτυχή του έργου.

Κάθε κτίριο απαιτεί μια σταθερή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών του συστημάτων. Η Μάρθα Λεπίδου κατανοεί αυτήν την ανάγκη και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση αυτών των συστημάτων.

Με έδρα τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, η Μάρθα έχει εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις των τοπικών κανονισμών και προδιαγραφών.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την εκπόνηση λεπτομερών μελετών για τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα ενός κτιρίου, περιλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του συστήματος κλιματισμού, του αερισμού και της ψύξης, καθώς και των συστημάτων πυρασφάλειας και αυτοματισμού κτιρίου.

Με στόχο την εξασφάλιση υψηλής απόδοσης και ενεργειακής αποδοτικότητας, η Μάρθα Λεπίδου διασφαλίζει ότι κάθε ηλεκτρομηχανολογική μελέτη προσαρμόζεται με ακρίβεια στις ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε πελάτη, παρέχοντας ταυτόχρονα οικονομικές λύσεις χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα του αποτελέσματος.

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό της, η Μάρθα Λεπίδου αντιπροσωπεύει την κορυφαία επιλογή για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων στους Αμπελόκηπους και όχι μόνο.

 
     
     
    2310738885