2310738885 Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη martha_lepidou@yahoo.com
hero image
 
 
 
 
Πυρασφάλεια
Μάρθα Λεπίδου - Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων - Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης - Ταυτότητες Κτιρίων - Άδειες Λειτουργίας Καταστήματος - Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη

Η Μάρθα Λεπίδου, εξειδικευμένη Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με έδρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και εμπειρία την εκπόνηση προγραμμάτων πυρασφάλειας που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των κτιρίων και των ανθρώπων που τα κατοικούν ή εργάζονται σε αυτά.

Η πυρασφάλεια αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα ασφάλειας σε κάθε κτίριο και απαιτεί προληπτικές μετρήσεις και σωστή προετοιμασία για την προστασία από πυρκαγιές και άλλα πυροτεχνήματα. Με την εμπειρία της στον τομέα, η Μάρθα Λεπίδου αναλαμβάνει την εκπόνηση και την υλοποίηση προγραμμάτων πυρασφάλειας που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε κτιρίου.

Τα προγράμματα πυρασφάλειας περιλαμβάνουν την ανάλυση των πιθανών κινδύνων πυρκαγιάς, την εκπόνηση σχεδίων διαφυγής και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την εγκατάσταση ανιχνευτών πυρκαγιάς και ασφαλείας, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή αντίδραση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Με τη Μάρθα Λεπίδου στο πλευρό τους, οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες πυρασφάλειας που προστατεύουν την ασφάλεια και το καλό των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα κτίριά τους. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

Με προσήλωση στην ποιότητα και την ασφάλεια, η Μάρθα Λεπίδου διασφαλίζει την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων πυρασφάλειας σε κάθε περιβάλλον.

 
     
     
    2310738885