2310738885 Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη martha_lepidou@yahoo.com
hero image
 
 
 
 
Άδειες Λειτουργίας Καταστήματος
Μάρθα Λεπίδου - Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων - Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης - Ταυτότητες Κτιρίων - Πυρασφάλεια - Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη

Η Μάρθα Λεπίδου, εξειδικευμένη Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με έδρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει την εκδίδοση των Άδειων Λειτουργίας για καταστήματα, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία της "Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος" μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "Notify Business".

Με τις νέες νομοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο των Αδειών Λειτουργίας, η διαδικασία εκδίδει αυτόματα ηλεκτρονικά, με την γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας και των στοιχείων της επιχείρησης στην πλατφόρμα "Notify Business". Προηγουμένως, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η αντίστοιχη Βεβαίωση Εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον οποίο εγκαθίσταται το κατάστημα.

Η Μάρθα Λεπίδου επιτρέπει στους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες επιμέρους εγκρίσεις. Επίσης, βοηθά στην τήρηση του υποχρεωτικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

Με την εμπειρία και την εξειδίκευσή της, η Μάρθα Λεπίδου αποτελεί βοήθημα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της με επιτυχία και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

 
     
     
    2310738885