2310738885 Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη martha_lepidou@yahoo.com
hero image
 
 
 
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Μάρθα Λεπίδου - Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων - Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου - Ταυτότητες Κτιρίων - Πυρασφάλεια - Άδειες Λειτουργίας Καταστήματος - Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κάθε κτιρίου. Η Μάρθα Λεπίδου, Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με έδρα τους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που αναλαμβάνει την εκπόνηση και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για κάθε τύπο κτιρίου.

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης παρέχουν στους ιδιοκτήτες και τους ενδιαφερόμενους σαφή εικόνα της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου τους και προτείνουν μέτρα βελτίωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας.

Με την εμπειρία και τη γνώση της, η Μάρθα Λεπίδου αναλαμβάνει την εκτέλεση αξιόπιστων και ακριβών μετρήσεων και αναλύσεων για την εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Μέσω της χρήσης προηγμένων μεθόδων και εργαλείων, εξασφαλίζει ότι οι πελάτες της λαμβάνουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου τους και τις πιθανές βελτιώσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

Με την Μάρθα Λεπίδου στο τιμόνι, οι πελάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα λάβουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την αειφορία και την οικονομική αποδοτικότητα τους.

 
     
     
    2310738885