2310738885 Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη martha_lepidou@yahoo.com
hero image
 
 
 
 
Ταυτότητες Κτιρίων
Μάρθα Λεπίδου - Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων - Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης - Πυρασφάλεια - Άδειες Λειτουργίας Καταστήματος - Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη

Η Μάρθα Λεπίδου, εξειδικευμένη Μηχανολόγος και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με έδρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει με επαγγελματισμό και ακρίβεια τη διαχείριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων κτιρίων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του χώρου του ακινήτου.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο του κτιρίου, όπου καταγράφεται και παρακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση και οι ενδεχόμενες μεταβολές σύμφωνα με το νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017). Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εξαιρουμένων των μισθώσεων, και αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, καθώς και όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα.

Η Μάρθα Λεπίδου αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του φακέλου για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν την οικοδομική άδεια του κτιρίου, τα σχέδια κάτοψης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά. Με την πλήρη τεκμηρίωση του φακέλου, η Μάρθα Λεπίδου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ακινήτου με τις νομικές απαιτήσεις και την εύρυθμη διαδικασία κάθε πράξης.

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

Με την εξειδίκευση και την εμπειρία της, η Μάρθα Λεπίδου αναλαμβάνει τη διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων με ακρίβεια και αξιοπιστία, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη νομιμότητα των ακινήτων των πελατών της.

 
     
     
    2310738885